Πληροφορίες Εταιρείας / Company info

Επωνυμία Διακριτικός τίτλος

“CYAN SUITES AND VILLAS IΔΙΩΤΙΚΗ KΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ” -  “CYAN IKE”

 

 Διεύθυνση.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Θεσσαλονίκης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οδός Ιωάννη Καρυόφυλλη και Γιαννιτσών 31 ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη.